Hà Nội nhận in sách giá rẻ

[giaban]190,000[/giaban]
[masp]TKH-004[/masp]

 [mota][/mota]

[chitiet]
- Tên sách: Understanding and Using English Grammar (5th edition)
- Tác giả: Betty S Azar, Stacy Hagen
- Ngôn ngữ: tiếng Anh
- Kích thước: 0x0x (mm)
- Chất lượng file pdf gốc in rất đẹp.
- Bìa in màu giấy Couches 250gsm có cán màng mờ.
- Ruột in đen trắng 2 mặt giấy ford 68gsm
- Đóng gáy keo nhiệt như sách của NXB
- Hình thức như trong ảnh.[/chitiet]

[giaban]210,000[/giaban]
[masp]HTA-003[/masp]

 [mota][/mota]

[chitiet]
- Tên sách: Ebook The Oxford Picture Dictionary English/Vietnamese
- Tác giả: Norma Shapiro and Jayme Adelson Goldstein
- Ngôn ngữ: Anh - Việt
- Kích thước: 200x280x15 (mm)
- Chất lượng file Scan, ít xiên xẹo, chất lượng đọc tốt.
- Bìa in màu giấy Couches 250gsm có cán màng mờ.
- Ruột in màu 2 mặt giấy ford 80gsm
- Đóng gáy keo nhiệt như sách của NXB
- Hình thức như trong ảnh.[/chitiet]

[giaban]250,000[/giaban]
[masp]TKH-028[/masp]

 [mota][/mota]

[chitiet]
- Tên sách: Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals
- Tác giả: Cole Nussbaumer Knaflic
- Ngôn ngữ: tiếng Anh
- Kích thước: 170x240x17 (mm)
- Chất lượng file pdf gốc in rất đẹp.
- Bìa in màu giấy Couches 250gsm có cán màng mờ.
- Ruột in màu 2 mặt giấy ford 80gsm
- Đóng gáy keo nhiệt như sách của NXB
- Hình thức như trong ảnh.[/chitiet]

[giaban],000[/giaban]
[masp]TKH-0[/masp]

 [mota][/mota]

[chitiet]
- Tên sách: Combinatorial Commutative
- Tác giả: Ezra Miller, Bernd Sturmfels
- Ngôn ngữ: tiếng Anh
- Kích thước: 0x0x (mm)
- Chất lượng file pdf gốc in rất đẹp.
- Bìa in màu giấy Couches 250gsm có cán màng mờ.
- Ruột in đen trắng 2 mặt giấy ford 68gsm
- Đóng gáy keo nhiệt như sách của NXB
- Hình thức như trong ảnh.


[/chitiet]

[giaban]130,000[/giaban]
[masp]KDLG-005[/masp]

 [mota][/mota]

[chitiet]
- Tên sách: Predictably Irrational
- Tác giả: Dan Ariely
- Ngôn ngữ: tiếng Anh
- Kích thước: 160x260x15 (mm)
- Chất lượng file pdf gốc in rất đẹp.
- Bìa in màu giấy Couches 250gsm có cán màng mờ.
- Ruột in đen trắng 2 mặt giấy ford 68gsm
- Đóng gáy keo nhiệt như sách của NXB
- Hình thức như trong ảnh.
[/chitiet]

[giaban]120,000[/giaban]
[masp]THLT-009[/masp]

 [mota][/mota]

[chitiet]
- Tên sách: The C Programming Language, 2nd Edition
- Tác giả: Brian W. Kernighan (Author), Dennis M. Ritchie (Author)
- Ngôn ngữ: tiếng Anh
- Kích thước: 140x200x14 (mm)
- Chất lượng file pdf gốc in rất đẹp.
- Bìa in màu giấy Couches 250gsm có cán màng mờ.
- Ruột in đen trắng 2 mặt giấy ford 68gsm
- Đóng gáy keo nhiệt như sách của NXB
- Hình thức như trong ảnh.


[/chitiet]

[giaban]90,000[/giaban]
[masp]THLT-008[/masp]

 [mota][/mota]

[chitiet]
- Tên sách: SQL Performance Explained
- Tác giả: Markus Winand
- Ngôn ngữ: tiếng Anh
- Kích thước: 160x250x11 (mm)
- Chất lượng file pdf gốc in rất đẹp.
- Bìa in màu giấy Couches 250gsm có cán màng mờ.
- Ruột in đen trắng 2 mặt giấy ford 68gsm
- Đóng gáy keo nhiệt như sách của NXB
- Hình thức như trong ảnh.


[/chitiet]